Opzetten Administratie

Als startende ondernemer kunt u tegen allerlei vragen omtrent een goede administratie aanlopen.

  • Aan welke eisen moet een administratie voldoen voor de belastingdienst?
  • Hoe werkt een kilometer- en uren administratie?
  • Welke programma’s heeft u nodig?
  • Hoe houdt u grip op inkomsten- en uitgaven?
  • Hoe berekent u welk tarief u wilt vragen?
  • Etc.

Hoe meer u op internet rondkijkt hoe meer vragen u krijgt, want zeg nu zelf, u en uw onderneming zijn niet standaard.

Een goed opgezette administratie biedt rust en overzicht en geeft inzicht in de bedrijfsvoering.

Graag zetten wij de administratie, geheel toegespitst op uw situatie, voor u op en indien gewenst begeleiden wij u daarna in het voeren van de administratie

Administratie-ordenen