Jaarrekening

Een goede boekhouding is wettelijk verplicht én de basis voor de balans en winst- en verliesrekening die iedere ondernemer verplicht aan het einde van het jaar dient op te stellen. Daarnaast biedt het waardevolle informatie over de bedrijfsvoering.

Een jaarrekening is een uitgebreid overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen jaar.
Het bestaat uit een jaarverslag, een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting hierop.
Welke eisen er exact worden gesteld aan de jaarrekening is afhankelijk van de soort onderneming.

Als zzp’er bent u niet verplicht jaarlijks een jaarrekening in te dienen bij de Kamer van Koophandel (dat geldt voor ander soortige ondernemingen wel).

Toch kan het in sommige gevallen goed zijn toch een jaarrekening te laten opstellen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een hypotheek of lening.